tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
slang for marijuana.
Do you know anyone who has any budrich?
viết bởi Edangerous 03 Tháng tám, 2006

Words related to budrich

marijuana grass mary jane pot refer smoke weed