tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
Very similar to ese, the spanish word for friend or homey.
Yo budro, whassup master J.
viết bởi amchamp99 11 Tháng một, 2006