Top Definition
budrollectual (pr. boo drô l-ek’choo-el)

n. - The slightly more self-important version of 'budrow'.

adj. - of or relating to top-tier buddydom or buddy behaviour (often referred to as the budrollect).

Use it when you and your buddies are eager to make whatever you do sound smarter than it actually is.
"I and my circle of budrollectuals could not attend the MENSA gala tonight because we were blogging about the evolution of Star Jones Reynolds' face."
viết bởi Sophie T. Mishap 20 Tháng một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×