tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A slut,whore,yurg. Someone who gets around
That girl sucked so many dicks she is a buegal.
viết bởi FlawlessJS 07 Tháng mười một, 2012