tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
to masturbate
The girlfriend is out of town, so I had to buff the spam javelin.
viết bởi viaho 19 Tháng năm, 2010