tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
to have someone suck you and your friends dicks.
Ayo buff the team.
viết bởi ewick44 07 Tháng mười, 2008

Words related to buff the team

buff dick friends nigger penis suck