tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A girl who has exceptionaly fine physical atributes.
Man that girl was buff ting dingaling dingdong jinglebells!
viết bởi RPESU 23 Tháng mười, 2004