tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When your booty whole is spicy.
Man my butt hurts, i think i got buffalo booty, shit.
viết bởi Reaper 206 13 Tháng mười một, 2013