tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Noun; Crackwhore, one who trades oral sex for cocaine
Dude, did you see that buffe on 7th street?
She'll blow you to heaven for a gram...
viết bởi da bomb 08 Tháng ba, 2005