tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the race between the playback line and the buffer bar on an internet video.
damn i cant hear a freekin thing this guys saying it keeps skipping because of the damn buffer race. the buffer bar is losing.
viết bởi Cory Nixon 19 Tháng năm, 2008