tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
similar to 'bumting' but way cooler. basically something thats just really wicked.
my mums hair is well bufftang.
viết bởi Lauren Irwin 15 Tháng tư, 2008

Words related to bufftang

bo botang bumting cool wicked