tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To be completely and utterly amazing, like Buffy the Vampire Slayer.
Man, that movie was so bufftastic!
viết bởi andre124 03 Tháng hai, 2010