tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
buttfuck without the two T's.
Imma bufuck yer mom
viết bởi Jimmicap 15 Tháng năm, 2003