Something or someone who is a combination of Butt Ugly and Fucking Ugly. A shortening of Butt Fucking Ugly.
That new ride is bufugly.

That girl's new haircut is so bad, it's bufugly.
viết bởi Mr. Master Dr. P 17 Tháng mười hai, 2013
Third degree ugly; a combination of the words "butt fucking ugly"; when an person or object is so horrible looking that the words ugly or fugly just don't cut it.
I was given a watch for Christmas that was bufugly.
viết bởi Jb969 24 Tháng mười hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×