tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the action of butt fucking
Tyler took him into the shower and stared bufuing him
viết bởi Pman45 01 Tháng sáu, 2006