tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
big and ugly hair or poofy and wild looking
Her hair do is bufunky
viết bởi Suzette Navarro 04 Tháng mười, 2007
 
2.
An out of control look.
Her hair is bufunky!
viết bởi Tyresha 09 Tháng mười, 2007