tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to calm down or relax
Front up and bug down, bitch!
viết bởi Mr.word 21 Tháng hai, 2011