tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when someone gets all angry and throws shit at the ground they are a bugabog
example: tyler got all angry and threw shit at the ground so he was a bugabog
viết bởi theurbanmessiah 29 Tháng mười một, 2013