Broke ass nigga, always tryna holla, but don't realize you're an independent woman, lookin' for a mayn, not a boi.
Beyonce: Dayum, diz bugaboo stressin' me, pagin' my beeper. He jus non stop and it ain't hot.

Kelly: Does he alwayz be leavin' ya messages every 10 minutes then he stops bi?

Beyonce: Ya girl, I swear I gave him my phone numba ndd 15 minz my inbox waz full.
viết bởi DEATHKLAAT666 12 Tháng mười hai, 2006
a corny nigga dat be callin u 6 times
wid private number
immean imean darn i tried callin u six times but noody pic up dey fone
damn gurl he such a bugaboo
callin six times and tryna hide by makin it private
viết bởi debau 11 Tháng mười, 2007
an ugly guy or girl.
Stevie Wonder's first girlfriend, in the words of his friends, was a BUGABOO. Stevie thought she was "fine" (because he hadn't developed his blind other-senses yet,) but his friends had to set him straight.
viết bởi fuckyoubuddy 26 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×