tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
bustedlookin, tore up, ugly as hell.
girl what do u see in him, he is a bugaloo.

dam he is lookin straight bugaloo
viết bởi TéTé 27 Tháng mười hai, 2003