tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Shocked.
Just won the lottery "well bugger me with a fishfork "
viết bởi Saturdaysun 02 Tháng một, 2011