tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Another term for cocaine.
Give me some of that bugger sugar.
viết bởi ...Andrew 02 Tháng mười một, 2007

Words related to bugger sugar

bugger cocaine rocks snow sugar