tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Term used if something bad in life happens
Your dog just dies. Aw buggermaquilt
viết bởi David P. 20 Tháng mười, 2003