tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Expl.: A mild, generally inoffensive curse, used when something unfortunate happens.
"I just got ripped off! Buggeryfudgenuts!"
viết bởi master_gopher 18 Tháng một, 2005