Top Definition
A combo of the words but and ugly. Slang for but ugly
"Damn gurl she is soo buggly"
viết bởi Cher Lock 19 Tháng tám, 2013
other definition for "buggy" sounds cooler
the program is still buggly
viết bởi tom level 17 Tháng tám, 2003
a girl that has a beef curtian and cankles with a butt chin
the hooker was buggly with her cankles and butt chin
viết bởi Soul Trooper 15 Tháng bảy, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×