tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a surpreme wheelchair
He's rollin in that buitch.
If I break my leg, I'm getting a buitch.
viết bởi -- Shane&Kirsten 18 Tháng mười một, 2004