tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A swollen, round, bulb shaped badunkadunk.
Shit son, look at the bulbous badunkadunk.
viết bởi AH 27 Tháng tám, 2003