tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
a screwed-up painfull or ugly expression
he's got a face like a bulldog chewing a wasp..
viết bởi fluffkins 25 Tháng ba, 2004