tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
it the kinda butt that just stands out that much that it stops you in your tracks.
Damn, she got a bullet butt
viết bởi leirannye 17 Tháng tư, 2007