tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A term meaning bossed aroud.(raged on) (bullied)
Samuel was bully raged by the architect.
viết bởi Samuel L. Clemmens 02 Tháng năm, 2005