Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
To have AIDS fully blown
as a physical desciption":

Look at her!!! She';s gotta have bum-flu!!
viết bởi Noels 03 Tháng tư, 2006
9 4

Words related to bum-flu:

aids bucket arse hiv riddled skanky