tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
pet name for a loved one
Bumbeanie baby! I love you!
viết bởi 85 violets in may 07 Tháng một, 2011