tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a giant hairy penis.
suck on my bumblefrog, niggy!
viết bởi Alex 07 Tháng ba, 2005