tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Term for a homosexual, as in someone who plays assdarts.
Aye laddy, ye nay need t' be lookin at thi bonnie lass, ya bumfluffer!
viết bởi Gumba Gumba 10 Tháng ba, 2004