tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a sexual position for the obese
looks like Large Marge and Big Bill will be bumping bellies tonight.
viết bởi geojetson 20 Tháng chín, 2013