tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
One who is cute, cuddly & nice
"that girl is a bunby"

"beth is a bunby, shes so nice!"
viết bởi bethgarner 13 Tháng mười, 2009