tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a slang word for "fart" or "toot".
Man, dad has the worst buncee's in the world!
viết bởi AmyBell 15 Tháng ba, 2010