tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Ben
You are such a bunger head, ben
viết bởi CISKE, Driscoll, and Fiebig 01 Tháng mười một, 2003