tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
A long, stretchy, dangling scrotum
or
a woman's saggy breast
"My God, look at his horrible bungle sack!"

or

"Honey, get those bungle sacks out of my face!"
viết bởi Bozman 11 Tháng tám, 2006
3 0

Words related to bungle sack

balls ballsack breasts scrotum tits