Top Definition
it means "nothing". zip, zilch, zero.
me: "i've got a pair of aces, what do you have?"
you: "i've got bupkiss (nothing, or a 5 of clubs and a deuce of diamonds, etc.)"
viết bởi ert 23 Tháng tám, 2004
A rim job commonly administered on the streets of hamburg for 93.1 Euro.
dude I was about to hang the noose before I got this outstand bupkiss, serious amazing work .

viết bởi fhsadf 09 Tháng ba, 2009
A word that leahciM (who goes to esher college thouight existed but does not
Theres something stuck up my bupkiss!
viết bởi Winkin kitten 30 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×