tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
fat, overweight, beer gut
He's got bureau disease...It looks like his chest fell into his drawers.
viết bởi Rohdewarrior 27 Tháng tư, 2011