tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a complete and utter retard who has a chicken-like body
Buress is such a chicken.
viết bởi coooollllio 06 Tháng chín, 2014

Words related to buress

plaxico