tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A minger who works at a fast food restuarant, not neccessarily burger king.
She's a burger MING!
viết bởi Kung-Fu Jesus 18 Tháng tư, 2004

Words related to burger ming

minger