tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a term used to describe how tasty, sweet, delicious a burger is.
i had a burgerism after eating bigMc
viết bởi a_amani 19 Tháng mười, 2010