tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Michele French says the word "burgler" like this.
"Hey! That guy looks like a burgerler!"
viết bởi Berto 11 Tháng chín, 2004

Words related to burgerler

mcdonalds mcdonald's purple purpleshit purple shit shit