tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
someone who is extremely random and hangs out at uni tav with other random buddies :)
viv is a burgermunch
viết bởi beanjelly 01 Tháng tư, 2007

Words related to burgermunch

burger munch random tav viv