tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A slang term used for smoking methamphetamine.
"Yo man, last night I was burning glass and got high as fuck!"
viết bởi KurisuTheNinja 13 Tháng mười một, 2013