tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
woman with 5 holes of insertion
Anal hole 1, 2, etc...
viết bởi Joe 26 Tháng mười một, 2003