tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to uppercut somebody forcefully
she just bus drivered that girl
viết bởi khandie cinnamon 16 Tháng mười, 2012