tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Having lips appearing to be rubbery and prehensile.
The chimp was bushlipped.
viết bởi A.V. Reason 19 Tháng hai, 2009